Pravidla Clubu

 Pravidla Clubu Reacon

I. Ustanovení

Reacon club je věrnostní program pro zákazníky společnosti Reacon corporation s.r.o. se sídlem v Brně, Mlýnská 326/13, 602 00, IČ: 04993454. Program je určen k poskytování výhod výhradně pro zákazníky společnosti Reacon corporation s.r.o. Zákazníci se stávají platnými členy Reacon clubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují v okamžiku registrace do Reacon clubu.

 

II. Vznik členství v Reacon clubu

Členem Reacon clubu se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s úmyslem využívat výhod věrnostního programu. Členem se nemůže stát právnická osoba. Pro ty slouží program PARTNER. Členství je zcela bezplatné. Zaregistrováním a vstupem do Reacon clubu člen souhlasí s pravidly Reacon club, se kterými je povinen se seznámit.

 

III. Čerpání výhod Reacon clubu

Čerpáním výhod rozumíme, užívání nabízených zvýhodnění a akci, které Reacon club nabízí v daném čase na své produkty a služby v rámci Reacon clubu. O výhodách a jejich změnách se můžete dozvědět vždy zde: XXX, kdy budou vždy vyvěšený aktuální benefity. Mezi stále výhody Reacon clubu patři:

Možnost instalace a servisu za clubové ceny, možnost nákupu, instalace, servisu přednostně po celý rok, zasílání novinek a obchodních sdělení, hlídání pravidelné servisní kontroly, odborné poradenství zdarma, sleva k narozeninám uživatele 12% po celý den jeho narozenin na celý náš sortiment a služby.

 

IV. Zánik členství v Reacon clubu

Členství může zaniknout jestliže:

Okamžikem ukončení členství zaniká nárok na všechny výhody poskytované členstvím Reacon clubu.

 

VI. Ochrana osobních údajů

Osoba, která se rozhodla stát členem Reacon clubu, svou registrací uděluje souhlas správci Reacon clubu, , tj. společnost Reacon corporation s.r.o. se sídlem v Brně, Mlýnská 326/13, 602 00, IČ: 04993454 se zpracováním všech jeho osobních údajů, které byly poskytnuty v rámci registrace do Reacon clubu nebo v celém průběhu členství.

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu).

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Člen bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu, údajů nebo v rozporu se zákonem, může 1) požádat správce zpracovatele o vysvětlení, 2) požadovat, aby správce neprodleně odstranil takto vzniklý stav.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Společnost Reacon corporation s.r.o. se sídlem v Brně, Mlýnská 326/13, 602 00, IČ: 04993454 je oprávněna pro reklamní účely zveřejnit jména svých členů výherců soutěží Reacon clubu, a to bez finanční náhrady. Souhlas uděluje člen registrací. Veškeré výhody či odměny v rámci Reacon clubu nejsou právně vymahatelné. Společnost Reacon corporation s.r.o. si vyhrazuje právo změnit pravidla Reacon clubu. Členové budou informování o všech změnám na www.reacon.cz/novinky. Společnost Reacon corporation si také vyhrazuje právo činnost Reacon clubu ukončit.

 

 

Pravidla Reacon clubu jsou platná od 1.9.2017

 

 

 

 

logo reacon

Rodinná firma s dlouholetou
tradicí a praxí v oboru.

Realizace:  IZIC CZ

Navigace
Úvod O nás Produkty Služby Podpora Blog Ke stažení Kontakt
Údaje o společnosti

Reacon corporation s.r.o.

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno

IČ: 04993454
DIČ: CZ04993454

info@reacon.cz

KontaktY

obchod@reacon.cz
+420 724 582 400

montaz@reacon.cz
+420 602 346 289

servis@reacon.cz
+420 602 346 289