O nás

Reacon corporation s.r.o. je rodinná společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti obchodu, instalace a autorizovaného servisu vytápěcí techniky, včetně poradenství. Zajišťuje počáteční návrh projektu, kdy každý požadavek zákazníka prostuduje a zpracuje kompletní nabídku dodávky, včetně instalace a uvedení do provozu. Navrhne optimální řešení včetně výběru produktů na míru a postará se o celkovou projektovou dokumentaci. Zajistí dovoz a prodej svých produktů a provede instalaci kompletního vytápěcího systému svými nebo externími kvalifikovanými pracovníky. Provede bezpečnostní zkoušky, uvede produkty do provozu a vystaví všechny náležité dokumenty. V neposlední řadě se postará o záruční a pozáruční servis do 24 hodin od nahlášení poruchy v rámci celé České republiky. Od konkurence se odlišuje zavedenou kvalitou, vysokou profesionalitou, kvalitními produkty zahraničních výrobců a osobním přístupem rodinné firmy s dlouholetou praxí a působení v oboru od roku 1996.


Historie

Historie společnosti Reacon corporation s.r.o. se datuje od roku 1996, kdy zakladatel pan R.K. starší na základě svých zkušeností z předchozího vzdělání, začal rozvíjet vlastní vizi o svém podnikání. Ve stejný rok zažádal o živnostenské oprávnění a svůj sen uskutečnil. Nejprve začal poskytovat drobné služby v oblasti instalatérských a topenářských prací. O dva roky později v roce 1998 rozšířil svoji kvalifikaci o další certifikáty a začal poskytovat instalaci a servis plynových zařízení. Následným rozvojem a spolupráci s výrobci či prodejci produktů, které začal prodávat a instalovat, se zabýval autorizovaným servisem produktů a revizí plynových kotlů a ohřívačů vody. Dalším logickým krokem byl prodej topenářského zboží.

S rozvojem svých zkušeností a kvalifikace o 10 let později v roce 2008 rozšířil pole působností o další topné systémy, zejména o tepelná čerpadla a solární systémy. Podnikání se nadále postupem času rozvíjelo a rozšiřovalo s rostoucím počtem nabídek na spolupráci a objednávek do bodu, kdy začínalo být jasné, že další zvyšování distribuce zboží, instalace, servisu apod. nebude možné bez většího rozšíření, tak aby byla uspokojena rostoucí poptávka a v neposlední řadě, také zachována kvalita a profesionalita, kterou si celé roky budoval. Zejména, když se o firmu a její služby začali zajímat také jiné velké společnosti a noví obchodní partneři.

V té době se začal ve firmě, také objevovat jeho syn a současný spolumajitel R.K. mladší. Který nejprve začínal na nejnižším stupni, a to roznášením materiálu po stavbách, kde si osvojil znalost materiálu, technologických postupů, průběhu zakázek, norem a know-how. Dále pokračoval přes administrativu, kde si rozšířil znalosti ohledně veškeré dokumentace a všech potřebných věcí spojených s realizací zákazech, objednávaní zboží a distribuci. Následně svou činnost rozšířil o jednání s obchodními klienty a partnery ze zahraničí. Prací v oblasti marketingu, plánování výstav a realizaci webových stránek.

V roce 2016 se rozhodl pan R.K. starší, že rozšíří své činnosti a sortiment zboží a založí novou společnost společně se svým synem Radkem Kláskem mladším, který ve firmě působil již řadu let a vytvoří, tak ještě větší a stabilnější společnost, která bude pokračovat v započatém duchu a rodinném odkazu, který započal před 20 lety. Společně si ji rozdělili na dvě poloviny a vznikla nová společnost s ručením omezeným, která nese nový název Reacon corporation s.r.o. se stávajícími obchodními partnery, rozšířením sortimentu a novou budoucností a postavením na trhu.


Předmět činnosti společnosti

Mezi hlavní činnosti společnosti patří poskytování kvalitních služeb v oblasti vytápění domácností, komerčních a průmyslových objektů. Zajišťuje distribuci vytápěcí techniky, jak z tuzemské, tak zahraniční výroby přímo od výrobce nebo výhradních distributorů, se kterými má společnost uzavřenou obchodní a servisní smlouvu. Poskytuje maloobchodní a velkoobchodní prodej vytápěcí techniky, jak koncovým zákazníkům a obchodním společnostem, tak montážním a servisním firmám, včetně dodání náhradních dílů na všechny nabízené produkty. Dále zajištuje činnosti spojené s následnou realizací vytápění, tedy instalační práce produktů, od návrhu až po realizaci vytápěcího systému. Provedení všech tlakových a bezpečnostních zkoušek systému, vystavení náležitých protokolů a záručních listů. V neposlední řádě společnost poskytuje autorizované servisní a revizní služby v době záruční a pozáruční, v podobě následné péče o zákazníka. Společnost je oprávněná poskytovat všechny tyto služby v rámci svých platných státních zkoušek, certifikátů a autorizovaných servisních smluv s výrobcem nebo zastupujícím výhradním distributorem, který k tomu má patřičné oprávněni.  Můžeme tedy všechny tyto činnosti shrnout, jako komplexní služby pro zákazníka, kterému bude na realizaci, opravu či výměnu vytápěcího systému stačit pouze jeden kontakt a odpadne mu pracné shánění kontaktů na jednotlivé činnosti s realizací spojené.


Sortiment zboží a služeb

Sortiment zboží je velmi pestrý, neboť se společnost zaměřuje na všechny druhy energií, vhodné pro vytápěcí systémy. Od vytápění plynem, tuhými palivy, elektrickou a obnovitelnou energií až po solární ohřev, včetně regulací a dalších dílčích komponentů. Mezi hlavní nabízené kategorie produktů patří: kotle, ohřívače vody, regulace, radiátory, tepelná čerpadla, solární systémy, podlahové vytápění, úprava vody a akumulační nádrže. Všechny produkty pochází z drtivé většiny od největšího výrobce vytápěcí techniky na světě, společnosti Viessmann, jejíž je společnost Reacon corporation s.r.o. autorizovaným partnerem. Další produkty zejména tepelná čerpadla pochází opět z německé výroby společnosti Dimplex, která je jedním z předních evropských výrobců. Podstatnou část distribuce zastupuje prodej radiátorů Thermoqueen od tureckého výrobce Peksa Group.


Kotle

Mezi hlavní prodejní artikl společnosti patří bezesporu kotle, jejichž prodej a instalace provází firmu v podstatě od jejího začátku. Mezi hlavní nabízené typy patří kotle kondenzační, které využívají spalinového tepla. Dále klasické závěsné kotle, zplyňovací kotle, klasické stacionární kotle na tuhá paliva a stacionární kotle na peletky. Nabízený rozsah výkonu produktů záleží vždy na konkrétní potřebě zákazníka a typu spotřebiče. Společnost nabízí výkony až do 620 kW. Dále je také třeba rozlišovat kotle kombinované, které slouží, jak pro ohřev teplé užitkové vody, tak i pro vytápění objektu, prostřednictvím radiátorů nebo podlahového vytápění a kotle topné, které slouží pouze pro vytápění.


Ohřívače vody

Spotřebu teplé vody kromě kotlů zajištují také zásobníky vody. Společnost nabízí dva typy zásobníků, a to nepřímo ohřívané zásobníky a nepřímotopné zásobníky. Objemy ohřívačů jsou vždy vybírány s ohledem na spotřebu zákazníka.


Regulace

Doplňkovým sortimentem vytápění jsou regulace s jejichž pomocí si zákazníci regulují svůj tepelný komfort ve svém domě. V nabídce společnosti jsou dva typy regulací, a to drátové a bezdrátové regulace (Wi-Fi).


Radiátory

Další doménou, kterou Reacon disponuje jsou ocelové panelové radiátory Thermoqueen. Které nabízí v 5 různých typech a dvěma způsoby připojení, a to s bočním připojením typ K a se spodním připojením typ VK.


Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla patří v současné době k nejúčinnějším způsobům vytápění domu a ohřevu teplé vody. Společnost ve svém sortimentu upřednostňuje typ vzduch – voda, která je v daných českých podmínkách nejrozšířenější. V nabídce se nachází, jak tepelná čerpadla pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody a čerpadla pro chlazení i vytápění v širokém spektru výkonů.


Solární systémy

Využívají levnou energii ze slunce a Reacon ve své nabídce upřednostňuje dva typy kolektorů, a to plochý a trubicový, včetně veškerého příslušenství a zásobníků vody pro solární ohřev.


Podlahové vytápění

V nabídce společnosti se nachází dva typy systémů podlahového vytápění, a to nopový a sponkovací systém, včetně potrubí a veškerého příslušenství.


Úprava vody v topných systémech

Sortiment zde zastupují magnetické filtry ve dvou provedení, a to horizontální a vertikální. Čistící kapaliny pro ochranu a opravu potrubí nebo odstranění nečistot. Dále úpravny a jednotky pro čištění a úpravy vody.


Akumulační nádoby pro topení

Akumulační zásobníky větších objemů slouží zejména, jako vhodné doplnění a ochranu systému u solárních systému a u tepelných čerpadel. Reacon nabízí svým zákazníkům dva typy nádob, a to pro topení nebo kombinovaný pro topení a ohřev teplé vody.


Doplňkový sortiment

Společnost v rámci realizace vytápění dodává také všechny zbylé části systému jako potrubí, izolaci, těsnění a všechny komponenty pro správné a bezpečné fungování systému. Sortiment služeb, které společnost nabízí je velmi komplexní. Poskytuje kompletní péči o zákazníka a realizuje všechny činnosti spojené s vytápěním. Od návrhu správného řešení, přes výběr vhodného systémů a produktů, samotnou instalaci na klíč, následný servis a péči o zákazníka v podobě pozáručního servisu.


 

logo reacon

Rodinná firma s dlouholetou
tradicí a praxí v oboru.

Navigace
Úvod O nás Produkty Služby Podpora Blog Ke stažení Kontakt
Údaje o společnosti

Reacon corporation s.r.o.

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno

IČ: 04993454
DIČ: CZ04993454

info@reacon.cz

KontaktY

obchod@reacon.cz
+420 724 582 400

montaz@reacon.cz
+420 602 346 289

servis@reacon.cz
+420 602 346 289