Naši dodavatelé

 


Skupina Viessmann je předním mezinárodním výrobcem systémů vytápěcí, chladicí a klimatizační techniky. Firma založená jako rodinný podnik roku 1917 se postupem času rozrostla na 22 výrobních společností v 11 zemích, prodejní společnosti se zastoupením v 74 zemích, stejně jako 120 prodejních poboček po celém světě. Zaměstnává okolo 12 000 zaměstnanců a hromadný obrat činí 2,25 miliardy Euro.

Udržitelnost, kterou žijeme

Jako rodinný podnik klade Viessman zvláštní hodnotu na zodpovědné a dlouhodobě orientované jednání, udržitelnost je pevně ukotvena již v podnikových zásadách. Udržitelnost, kterou žijeme, znamená pro firmu Viessmann, uvést do souladu v celém podniku ekonomii, ekologii a sociální zodpovědnost, tak aby byly uspokojeny současné potřeby, bez toho aniž by byly omezeny základní životní potřeby nadcházejících generací.

Kompletní nabídka firmy Viessmann

Kompletní nabídka firmy Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy a výkony od 1,5 do 120.000 kilowattů pro veškeré oblasti použití a veškeré energetické nosiče. 

K tomu patří nástěnné kondenzační přístroje od 1,9 do 150 kW a stacionární kondenzační systémy od 1,9 do 6.000 kW stejně jako blokové tepelné elektrárny (kogenerační jednotky) od 1,0 do 530 kWel popř. od 5,3 do 660 kWth. Kogenerační jednotky jsou navrženy pro provoz se zemním nebo bio-zemním plynem a jsou k dostání v kombinaci se smlouvou o dodávce bio-zemního plynu.

Nabídka obnovitelných energetických systémů, obsahuje termické solární zařízení s plochými a vakuovými trubicovými kolektory pro ohřev pitné vody, podporu vytápění a solární chlazení budov, speciální kotel a spalovací zařízení od 4 kW do 50 MW na štípané dřevo, dřevoštěpku a dřevěné pelety, tepelná čerpadla od 1,7 do 2.000 kW k využití tepla ze země, spodní vody nebo okolního vzduchu stejně jako fotovoltaické systémy.

Také pro blokové vytápění a bioenergetické vesnice nabízí Viessmann vše z jedné ruky od prvních studií proveditelnosti a detailních plánů, přes dodávku veškerých potřebných komponentů, jako zařízení na výrobu bioplynu, tepelné zdroje, blokové tepelné elektrárny, zemní tepelné vedení a bytové předávací stanice až ke stavbě a uvedení do provozu.

S obsáhlým sortimentem produktů, prostor s kontrolou teploty, vysoce výkonných chladících buněk agregátů, chladícími řešeními pro maloobchod s potravinami, stejně jako příslušenstvím a službami, pokrývá skupina Viessmann obor chladící techniky.

Nabídka služeb firmy Viessmann mimo to obsahuje technickou podporu, nabídku softwaru podle potřeby, reklamní podporu a podporu prodeje.

          

 

Navštivte web našeho dodavatele: zde

 Firemní profil

 Podniková kronika

 


 

Společnost TERMO KOMFORT, s.r.o. se specializuje na energeticky úsporné produkty významného německého výrobce značky Dimplex. Široká nabídka sortimentu zahrnuje nejen tepelná čerpadla a jejich příslušenství, ale také rekuperační jednotky, akumulační kamna, infrazářiče, ohřívače vody, vzduchové clony a další výrobky vhodné pro el. vytápění.

Zakladatel společnosti, pan Ing. Slováček, navázal na své bohaté zkušenosti z Jihomoravské energetiky a později její dceřinné společnosti JME - OTS, s.r.o. V roce 1989 založil první energetické poradenské středisko (tehdy v ČSSR), jehož posláním bylo poskytovat široké veřejnosti informace, jak co nejlépe a hospodárně využívat elektrickou energiiv domácnostech a všech oborech lidské činnosti. Po umožnění cesty "na západ" v roce 1990 k nám přinesl nové technologie pro vytápění, jako krátkovlnné křemenné zářiče, sálavá mramorová topná tělesa, akumulační kamna nové generace, energeticky úsporné elektrospotřebiče a v neposlední řadě tepelná čerpadla.

Výrobky pro úsporné vytápění značky Dimplex dodávájí na náš trh od roku 1992. Díky své technické úrovni a kvalitě zpracování jsou instalovány v mnoha objektech a to jak pro bydlení, tak komerčních i průmyslových nebo kulturně-společenských. Od roku 1999 se již trvale na našem trhu usadila tepelná čerpadla Dimplex a to především systému vzduch-voda, která díky svým parametrům i při nízkých teplotách (nyní až -25°C) přinesla revoluci v tomto oboru v našich klimatických podmínkách. Mnohaletá úspěšná spolupráce s koncernem GLEN DIMPLEX GROUP, který je předním světovým výrobcem elektrického vytápění, domácích spotřebičů a chladících zařízení, obohatila náš trh. Hlavní obchodní aktivity však jsou spojeny se stěžejním partnerem GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH, jehož nosným programem jsou vysoce efektivní vytápěcí technologie, kde dominantní postavení má výroba tepelných čerpadel, jejichž kvalita je pravidelně oceňována prestižní mezinárodní pečetí kvality D-A-CH.

 

Navštivte web našeho dodavatele: zde

 


 

Společnost G.A.S. a.s. vznikla v roce 1993 jako obchodní společnost zabývající se dovozem a prodejem měřicí a regulační techniky se zaměřením na oblast plynárenství. Během svého dalšího působení firma postupně rozšiřovala další působnost postupně na dodávky do prakticky všech odvětví průmyslové výroby, především do České republiky.

Tato skutečnost si v roce 1996 vyžádala výstavbu nového prodejního a skladového areálu o rozloze 1,5 ha s kompletním zázemím pro svoji obchodní činnost, a to v průmyslové zóně Kapřiska na okraji Hodonína.

Další rozšíření obchodních aktivit si vyžádalo zřízení pobočky v Plzni v roce 2000 a ve Staré Turé (SR) v roce 2002. V roce 2009 se společnost stala vlastníkem 100% podílu ve společnosti PREMAGAS CZECH s.r.o. v Mikulově, který se zabývá výrobou a servisem turbínových a rotačních plynoměrů.  V roce 2015 se stala 100% vlastníkem G.A.S. a.s. společnost MONTGAS a.s. se sídlem v Hodoníně, která patří k předním českým výrobcům regulačních stanic plynu a je také zhotovitelem a stavitelem produktovodů, zejména plynovodů.

Hlavními aktivitami společnosti G.A.S. a.s. jsou:

 

Navštivte web našeho dodavatele: zde

 

 


 

GIENGER spol. s r.o. je součástí silné evropské obchodní GC SKUPINY, jejíž aktivity jsou zaměřeny na velkoobchodní činnost v oboru TZB – topení, sanita, instalace, klimatizace, větrání, elektro a inženýrské sítě. Holding GC SKUPINA tvoří v roce 2016 celkem 8 společností.

V České republice sestává linie GIENGER ze společnosti GIENGER spol. s r.o., GIENGER Tábor spol. s r.o., GIENGER Centron, s.r.o. a GIENGER Bohemia, s.r.o.. Na Slovensku pak působí dceřiné společnosti GIENGER spol. s r.o. se sídlem v Nitře a GIENGER Granit, s.r.o. se sídlem v Prešově.

Gienger je profesionálním partnerem montážních firem oboru TZB a s odborným řemeslem také skutečně partnersky spolupracuje. Tato spolupráce a její rozvoj zaručuje společný úspěch a násobí sílu profesionality, bez které si nelze obor TZB vůbec představit. Miliony dodaných a odborně zamontovaných výrobků a spokojenost konečných spotřebitelů jsou toho svědectvím.

Koncem roku 2016 společnost GIENGER spol. s r.o. zaměstnává 385 zaměstnanců, GIENGER Tábor spol. s r.o. zaměstnává 83 zaměstnanců, GIENGER Centron, s.r.o. 70 zaměstnanců a GIENGER Bohemia, s.r.o. 85 zaměstnanců.

 

Navštivte web našeho dodavatele: zde

 

 

 


 

THERMOQUEEN patří skupina Peksa Group, která byla založena roku 1969 v Aydin v Turecku na výrobu ocelových profilů. V roce 1997 se společnost rozhodla pro rozšíření sortimentu a založila svou první továrnu na výrobu panelových radiátorů.

Společnost ročně vyprodukuje více, jak dva milióny radiátorů, se dvěma továrnami a třemi vývojovými středisky. Je jedním z největších výrobců radiátorů v Turecku. Díky svým  vysoce kvalitním výrobkům, má vedoucí postavení nejen v Turecku, ale i v jiných zemích. Cílem společnosti je kvalitní výrobek, široký sortiment, vývoj v souladu s požadavky zákazníků a vybudování spolehlivé servisní sítě s poskytováním kompletních servisních služeb pro zákazníky.

Výroba a kontrola kvality

Radiátory se vyrábějí na nejmodernější výrobní lince, v souladu s nejpřísnějšími předpisy EU. V zájmu dosažení nejvyšší kvality, všechny radiátory prochází čtyřstupňovou kontrolou, během které jsou testované podle nejpřísnějších předpisů normy EN 442, která se vztahuje na evropskou výrobu radiátorů. Na konci výrobní linky je každý radiátor testovaný tlakem 13 barů, čímž se kontroluje jejich kompaktnost. Proces výroby má následující certifikáty: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007. Výroba radiátorů se realizuje v souladu s mezinárodními certifikáty CE, EN 442, DIN, GOST-R, UKR Sepro a TSE.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

logo reacon

Rodinná firma s dlouholetou
tradicí a praxí v oboru.

Realizace:  IZIC CZ

Navigace
Úvod O nás Produkty Služby Podpora Blog Ke stažení Kontakt
Údaje o společnosti

Reacon corporation s.r.o.

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno

IČ: 04993454
DIČ: CZ04993454

info@reacon.cz

KontaktY

obchod@reacon.cz
+420 724 582 400

montaz@reacon.cz
+420 602 346 289

servis@reacon.cz
+420 602 346 289