Etický kodex

Etický kodex, se jako interní firemní dokument řadí vedle obecně platných pracovněprávních předpisů. Nástroj, který pomáhá zajištovat, aby všechny činnosti a jednání společnosti Reacon corporation s.r.o. odpovídaly stanoveným zásadám, které vycházejí z jejích hodnot, vizí a etických norem. Každý zaměstnanec, včetně vedení společnosti, byl s tímto kodexem seznámen a je povinný jej dodržovat ve všech oblastech podnikání společnosti Reacon corporation s.r.o. nejen na svém pracovišti, ale také směrem ven.


Zásady chování a jednání:

Dodržování zákonných povinností

Dodržování všech platných zákonných povinností je naprostým základem etického kodexu a povinností každého zaměstnance společnosti Reacon corporation spol. s.r.o. Společnost se řídí všemi platnými zákony, nařízeními, pravidly, vyhláškami a všemi normami v každé zemi, ve které podniká.


Ochrana životního prostředí

Společnost dbá na dodržování všech zásad a předpisů při svých aktivitách s ohledem na ochranu životního prostředí, protože si uvědomuje jeho důležitost a povinnost zachování pro další generace. Společnost má zájem a podílí se na odstraňování dopadů svých činností úpravou technologických postupů, instalačních prací, včetně výběru produktů, které splňují stanovené emisní normy tak, aby minimalizovali dopady na životní prostředí.


Vztah k dodavateli

Společnost si velmi zakládá na výběru svých obchodních partnerů, s nimiž uzavírá vzájemné korektní vztahy, založené na kvalitě a respektu. Společnost si je dobře vědoma toho, že pokud chce poskytovat velmi vysokou úroveň kvality, tak musí nejen do svého sortimentu vybírat kvalitní produkty, ale také být obklopena korektními a kvalitními partnery.


Vztah ke konkurenci

Společnost ve vztahu ke konkurenci přistupuje velmi důrazně, ale za všech okolností čestně. Vzhledem k tomu že, se jedná o rodinnou společnost, která je založena na tradici, vyžaduje vytváření korektních vztahů nejen uvnitř firmy, ale také směrem ven. Každý zaměstnanec svým jednáním, chováním a vystupováním uvnitř i navenek, je povinen chránit pravidla rovné a otevřené hospodářské soutěže a předcházet situacím, které by směřovaly k jejich porušování nebo jiných nekalých praktik, které by vedly k vytváření překážek k rovné hospodářské soutěže.


Přístup k zákazníkovi

Společnost si dobře uvědomuje, že spokojený zákazník je vždy na prvním místě, neboť je to osoba, která nás platí. Proto je na místě, aby se k našim zákazníkům, ať už interních nebo vnějších, přistupovalo s patřičným respektem a maximální snahou uspokojit jeho potřeby a přání.


Přistup k práci, kolegům a pracovišti

zaměstnanci jsou si vědomi toho, že vystupují a reprezentují společnost Reacon corporation s.r.o. a jejich chování, jednání a přístup, mají vliv na vnímání dobrého jména společnosti. Každý zaměstnanec se chová na pracovišti slušně, a to ke všem bez výjimky a dbá ochrany majetku, včetně bezpečnosti na pracovišti. Majetek společnosti nesmí být využíván k soukromým účelům bez udělení výjimky majitelů společnosti. Povinností zaměstnance není jen chránit majetek na pracovišti, ale také všechna ostatní aktiva a nehmotný majetek, jako například duševní vlastnictví, obchodní informace, ochranné známky, strategie, nápady, obchodní sítě a další informace, které jsou předmětem podnikatelské činnosti společnosti. Jakékoliv porušení je považováno za hrubé porušení pracovních pravidel.


Nabízení nebo poskytování výhod

Společnost si zakládá na poctivosti, a proto nikdo ze společnosti nesmí poskytovat nebo přijímat dary, služby, odměny, platby či jiné benefity za protislužby, které by byly charakterizovány jako nedůvodné obohacení, nebo které by směřovaly k porušení rovné hospodářské soutěže, či jiné nezákonné činnosti (úplatky), s výjimkou, že tyto dary nebo platby souvisí s pracovní náplní zúčastněných (viz. interní protikorupční dokument č.6).


Profesionalita

Je jedním ze základních pilířů společnosti Reacon corporation s.r.o. Nositelem je každý zaměstnance firmy, který je odborníkem na svou danou pracovní činnost, který se chová a vystupuje v souladu s naší firemní kulturou a snaží se o maximální uspokojení zákazníka. To vyžaduje silné osobní zaujetí a motivaci vykonávat svou práci s radostí a pocitem vlastního uspokojení. Společnost klade důraz na profesní a osobní rozvoj všech zaměstnanců, neboť si uvědomuje, že právě zaměstnanci jsou jedním z hlavních hnacích motorů, který umožňuje firmě růst a uspokojovat potřeby svých zákazníků.


Loajalita

Povinností každého zaměstnance, který vystupuje jménem firmy je zachovat přístup v souladu s dobrým jménem firmy, jejími tradicemi, cíli, zájmy, hodnotami a firemní kulturou. Nepřijatelné a neakceptovatelné se hodnotí zejména prosazování vlastních zájmů jménem společnosti, které by byly v rozporu s jejími cíli, hodnotami a zájmy.


Představitel etického kodexu

Nejvyššími představiteli kodexu společnosti Reacon corporation s.r.o. jsou majitelé a jednatelé společnosti, kteří jsou zodpovědní za jeho dodržování, upravování a následné činnosti související s vyšetřováním a nápravou z hlášených stížností.

 

V Brně dne 21.6.2018

 

Radek Klásek                                                               Bc. Radek Klásek

Majitel a jednal společnosti                                      Majitel a jednatel společnosti

 

Etický kodex ke stažení v PDF:

 Etický kodex 2018.pdf

 

 

 

Napište nám

Váš e-mail
Adresát
= (3 + 2) x 2

logo reacon

Rodinná firma s dlouholetou
tradicí a praxí v oboru.

Navigace
Úvod O nás Produkty Služby Podpora Blog Ke stažení Kontakt
Údaje o společnosti

Reacon corporation s.r.o.

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno

IČ: 04993454
DIČ: CZ04993454

info@reacon.cz

KontaktY

obchod@reacon.cz
+420 724 582 400

montaz@reacon.cz
+420 602 346 289

servis@reacon.cz
+420 602 346 289